Informacja w sprawie reklamacji wykonania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo jeśli występują problemy z odbiorem odpadów komunalnych z Waszych gospodarstw domowych np. brak worków należy wypełnić zamieszczony poniżej druk. Wypełniony dokument należy przynieść do Urzędu Miejskiego w Trzciance. Państwa zastrzeżenia mogą stać się podstawą do zmiany przedsiębiorstwa obsługującego odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Trzcianka.

Druk do pobrania

Informacja w sprawie wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi tzw. "Biała Księga"

Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami publikujemy dla Państwa Informację w sprawie wdrażania systemu przetargu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Trzcianka".

Zobacz tutaj

 

 

Indywidualne konta bankowe dla płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami  będzie miał przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat. Numer swojego rachunku otrzymają Państwo listownie wraz z informacją o terminach uiszczania wpłat oraz blankietami do wpłaty.

Czytaj więcej...

Deklaracje o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami

UWAGA MIESZKAŃCY
DO 15 CZERWCA 2013 r. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na podstawie ustawy z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmie odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru odpadów od mieszkańców, po ich zagospodarowanie.

Czytaj więcej...

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami.
Zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowało Ministerstwo Środowiska, a następnie uchwalił parlament i zatwierdził Prezydent RP. Samorządy muszą wdrożyć nowy system najpóźniej do 30 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje