Szanowni państwo w zakładce odbiór odpadów komunalnych zostały zamieszczone Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Trzcianka.

Zobacz tutaj

Informuję, że opłaty za wywóz śmieci przyjmowane są bez prowizji w następujących punktach Trzcianki:

1. Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7:

kasa: czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz.: 7:30 – 13:00 oraz w czwartki w godz. 7:30 – 14:00;

2. Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15:

Szanowni Państwo jeśli występują problemy z odbiorem odpadów komunalnych z Waszych gospodarstw domowych np. brak worków należy wypełnić zamieszczony poniżej druk. Wypełniony dokument należy przynieść do Urzędu Miejskiego w Trzciance. Państwa zastrzeżenia mogą stać się podstawą do zmiany przedsiębiorstwa obsługującego odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Trzcianka.

Druk do pobrania

Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami publikujemy dla Państwa Informację w sprawie wdrażania systemu przetargu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Trzcianka".

Zobacz tutaj

 

 

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami  będzie miał przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat. Numer swojego rachunku otrzymają Państwo listownie wraz z informacją o terminach uiszczania wpłat oraz blankietami do wpłaty.

Dodatkowe informacje