INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM
I ELEKTRYCZNYM

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do:

  1. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK (utworzony na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Trzciance), godz. otwarcia: od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 15:00;

  2. punktu znajdującego się na terenie spółki „KOMBUD” przy ul. Żeromskiego 14 w Trzciance, godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku od 09.00 do 17.00 oraz w sobotę w godz. od 09.00 do 14.00.

 

 

Dodatkowe informacje