Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz 1289, z późn. zm.) informuję, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14 64-980 Trzcianka tel. 61 216 30 57

Ponadto, firmy posiadajcie wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wcielili nieruchomości na terenie gminy Trzcianka przedstawiono w poniższej tabeli:Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD”Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 14,

64-980 Trzcianka

tel. 61 216 30 57

Altvater Piła Sp. z o.o.,

ul. Łączna 4a,

64-920 Piła

tel. 67 212 43 52

ATF Sp. z o.o.

Chojnica 2

78 – 650 Mirosławiec

tel. 662 110 310

ALBA S.A Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Szczecińska 5, 53-238 Wrocław

te. 71 33 75 100

WERBENA

Piotr Grzelak

ul. Żeromskiego 11

78-630 Człopa

tel. 605 904 970

TIP–TOP Przenośne Systemy Sanitarne Wynajem–Serwis – Usługi Asenizacyjne

Marek Tabała

64 – 920 Piła,

ul. Rodło 20

tel.67 213 68 78

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

LS-PLUS” Spółka z o.o.

ul. Szałwiowa 34A/2

62-064 Plewiska

tel./fax 61 44 75 171

 

 

 

Dodatkowe informacje