ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY TRZCIANKA
ZA OKRES OD 01.07.2013 r. DO 31.12.2014 r.

 


ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Trzcianka  zobowiązany jest do przekazania:

  • zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu I w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017” z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018- 2023”. 

Instalacje regionalne:
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w  m. Kłoda, gm. Szydłowo,
- kompostownia pryzmowa Spółka Wodno-ściekowa GWDA ul. Na Leszkowie 4 64-920 Piła,

Dodatkowe informacje