Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami  będzie miał przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat. Numer swojego rachunku otrzymają Państwo listownie wraz z informacją o terminach uiszczania wpłat oraz blankietami do wpłaty.

 

W PRZYPADKU ZLECENIA STAŁEGO W TYTULE OPŁATY NALEŻY WPISAĆ „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA MIESIĄC BIEŻĄCY”
PROSIMY, ABY WPŁACAJĄC OPŁATĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZYPISANY NUMER KONTA BANKOWEGO.
Wpłat dokonywać można również w kasach Urzędu Miejskiego Trzcianki:

Godziny otwarcia:

ul. Sikorskiego 7
poniedziałek - środa 7.30 do 13.00
czwartek - od 7.30 do 14.00
piątek - od 7.30 do 13.00

ul. Żeromskiego 15

poniedziałek - środa 8.00 do 13.30
czwartek - od 09.30 do 16.00
piątek - od 8.00 do 13.30


Gmina Trzcianka posiada również konta w Banku Spółdzielczym Wronki  i w Banku Spółdzielczym Czarnków. W tych bankach można wpłacać opłatę za odpady komunalne bez prowizji


Dodatkowe informacje